Super dat je interesse hebt in ons jongvolwassenenkoor! Daarom geven we je graag wat meer informatie:

  • Aansluiten kan vanaf het werkjaar (september-augustus) waarin je 22 jaar wordt.
  • Bij elk nieuw lid wordt een stemtest afgenomen door onze dirigent en twee koorleden die zich inzetten rond stemvorming. Hierbij bekijken we hoe hoog en laag je kan zingen en bij welke stemgroep je het beste past. Als onderdeel van de stemtest vragen we een lied voor te bereiden dat je graag zingt.
  • Ons jaarlijks lidgeld bedraagt €20. Sluit je voor het eerst aan, betaal je nog een eenmalige bijdrage van €5.
  • Je kan altijd vrijblijvend een repetitie komen meedoen. Hierbij verwittig je best onze dirigent (Joris Demetsenaere) via 0477/02.01.22, zodat wij weten dat we je mogen verwachten.
  • Repeteren doen we soms samen met één of beide andere koren uit onze korengroep. Dit doen we in het kader van gemeenschappelijke projecten.